DEMO: Handlujemy | Tel: +48 601 507 460 | E-mail: info(at)phpaukcje.pl

oprogramowanie sklepu internetowego

Skrypt php aukcji internetowych - twój własny serwis aukcyjny

Oferujemy doskonałe oprogramowanie aukcyjne oparte o stabilne rozwiązania, które można wykorzystać na wiele sposobów. Oprogramowanie marketplace, skrypt platformy handlowej, sklep internetowy, serwis współpracujący z zarobkowymi systemami afiliacyjnymi tj: ceneo, webepartners.pl, tradedoubler.pl, znaox.com to tylko nietóre możliwe zastosowania.

Oprogramowanie PHPaukcje można wykorzystać jako aukcje internetowe lub sklep internetowy z własnym drzewem kategorii, integracjami XML, Ceneo, Web API Allegro, SMS. Oprogramowanie posiada własny moduł Web API typu WSDL SOAP.

Regulamin i warunki zakupu oprogramowania PHPaukcje

Niniejszy regulamin i warunki zakupu oprogramowania PHPaukcje są wiążącą umową pomiędzy autorem a kupującym.

 1. Zakup licencji oprogramowania PHPaukcje wiąże się z akceptacją warunków zakupu i akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoba nabywająca oprogramowanie powinna sprawdzić jego działanie na wersji testowej oprogramowania udostępnionej do wykonywania odpowiednich testów, w przypadku zakupu potwierdza je i akceptuje je.
 3. Osoba nabywająca oprogramowanie potwierdza zapoznanie się z działaniem, funkcjami, wyglądem i cechami oprogramowania i je akceptuje.
 4. Zakupiona licencja jest licencją bezterminową z możliwością modyfikacji zarówno kodu, grafiki jak również bazy danych oprogramowania przez nabywającego licencję.
 5. Zakupione oprogramowanie posiada prawa autorskie i nie może być powielane, duplikowane, kopiowane, udostępniane osobom trzecim zgodnie z art. 278 § 2 k.k. i 293 k.k. oraz art. 291 i 292 k.k.
 6. Zakupione oprogramowanie można odsprzedać wraz z unikalnym i ważnym numerem seryjnym wydanym przez autora.
 7. Zakupione oprogramowanie może być: a) Udostępnione do pobrania ze wskazanej lokalizacji Internet. b) Udostępnione na płycie DVD wysłane na wskazany adres. c) Zainstalowane na wskazanym przez kupującego serwerze zgodnym z wymaganą dokumentacją. d) Zainstalowane na serwerze autora (domyślny wariant) - Wszystkie 4 warunki są prawnym odebraniem oprogramowania przy czym domyślną stroną wydania jest jego instalacja na serwerze autora. W tym wypadku kupujący może zażądać udostępnienia kodu serwisu w formie Backup do pobrania online lub do otrzymania na płycie DVD lub do przeniesienia na inny serwer.
 8. W przypadku wariantu d. autor wykonuje cykliczne kopie oprogramowania gotowe do udostępnienia kupującemu. Ostatnią kopię autor wyda na żądanie w ciągu max 14 dni w formie do pobrania z serwera (na żądanie kupującego).
 9. Zakupiona licencja (numer seryjny oprogramowania) jako załącznik niniejszego regulaminu może być: a) Udostępniona do pobrania ze wskazanej lokalizacji Internet. b) Wysłana na wskazany adres e-mail. c) Wysłana w wersji papierowej na wskazany adres. d) Przechowywana przez twórcę oprogramowania.
 10. W przypadku wariantu d. autor ma obowiązek do udostępnienia licencji kupującemu w jednym z trzech wariantów (a,b,c) na jego żądanie w terminie 14 dni od żądania kupującego.
 11. Autor oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności finansowej lub prawnej za użytkowanie oprogramowania przez osobę zakupującą licencję.
 12. Zakup licencji oprogramowania nie podlega żadnym modyfikacją w cenie oprogramowania. Takie modyfikacje mogą być dobrowolne wprowadzone przez autora gdy dysponuje wolnym czasem do ich realizacji. (Wyjątek stanowi dodatkowe zlecenie płatnej modyfikacji oprogramowania PHPaukcje tj: zmiana logo, zmiana treści, zmiana grafiki, zmiana banerów, zmiana cennika, zmian funkcji i cech oprogramowania, zmiana modułów, dowolne inne modyfikacje wyceniane indywidualnie).
 13. Oprogramowanie zakupione bez dedykowanej grafiki nie podlega żadnym modyfikacjom i jest odwzorowaniem przedstawionego demonstracyjnej wersji.
 14. W przypadku zakupu licencji w promocyjnej cenie / niższej niż z cennika: - termin realizacji / instalacji może się wydłużyć do 5 miesięcy.
 15. W przypadku zakupu licencji w promocyjnej cenie / niższej niż z cennika: - cena nie obejmuje żadnych poprawek, modyfikacji oprogramowania, zmian na stronie, zmian w bazie, zmian w grafice. (autor może je wykonać / wgrać w wolnym czasie bez wytycznych czasowych po przesłaniu ich przez kupującego).
 16. Autor wyda / zainstaluje zakupione oprogramowanie zawsze z obecnej / ostatniej / aktualnej kopii z poprawkami jako zgranie plików źródłowych i bazy danych z serwisu który posiada aktualne wdrożenia. Będzie to kopia 1:1 z wymogiem zmiany linków, opisów i nazw oraz logo i grafiki na własną.
 17. W przypadku zakupu oraz płatnych modyfikacji, zleceniodawca - kupujący wpłaca pierwszą część wpłaty za opłatę licencyjną oraz Web API oraz Aplikację Mobilną oraz 50% zaliczki za płatne indywidualne modyfikacje i zmiany w oprogramowaniu. W przypadku braku akceptacji zmian i modyfikacji, kupujący może odmówić wpłaty drugiej części wpłaty za modyfikacje.
 18. Producent udziela 3 miesięcznej gwarancji na oprogramowanie. Producent oprogramowania nie daje gwarancji na inne niż po za aukcyjne użytkowanie oprogramowania. Oprogramowanie jest przystosowane do obsługi transakcji kupna - sprzedaży w środowisku internet. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju integracji i importów z środowiskami zewnętrznymi z uwagi na ich zmienność. Gwarancja nie obejmuje również zmiany / migracji na inne środowisko PHP/MYSQL o innej wersji niż wersje : 5.0,5.2,5.3,5.5,5.6.
 19. Autor wyda / zainstaluje zakupione oprogramowanie zawsze z obecnej / ostatniej / aktualnej kopii z poprawkami jako zgranie plików źródłowych i bazy danych z serwisu który posiada aktualne wdrożenia. Będzie to kopia 1:1 z wymogiem zmiany linków, opisów i nazw oraz logo i grafiki na własne.
 20. Zakupione oprogramowanie nie zawiera: opisów, regulaminu, artykułów, treści opisowych, użytkowników, innych niż zawarte kategorii, innych niż zawarte atrybuty. Dodatkowe treści, kategorie, atrybuty, opisy są dodatkowo płatne.
 21. Zakupione oprogramowanie nie podlega zwrotowi, prosimy o przemyślany zakup.
Kupujący wyraża zgodę z warunkami zakupu.

Go Social Network